Bijzondere leerstoel

Ernst Homburg

Ernst Homburg (1952) is hoogleraar ‘Geschiedenis van wetenschap en techniek, in hun onderlinge samenhang’ aan de Universiteit Maastricht, een leerstoel ingesteld door de Stichting Historie der Techniek (SHT). Zijn onderzoek en de publicaties richten zich op het grensvlak van wetenschap en techniek en de interactie tussen het bedrijfsleven en de universiteiten.

Hij studeerde scheikunde (drs.) in Amsterdam, en was verbonden aan de universiteiten te Groningen (1978-1979), Nijmegen (1979-1993) en Eindhoven (1990-1993). Begin 1993 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over de opkomst van het beroep van chemicus in Duitsland, 1790-1850. In 1993 werd universitair docent aan de Universiteit Maastricht, en werd benoemd tot bijzonder hoogleraar in 2002.

Van 1989 tot 2003 was hij lid van de redacties van twee SHT-boekenseries over de Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de 19de (Tin19) en 20ste (Tin20) eeuw, waarin hij onder andere hoofdstukken schreef over de chemische industrie. Daarnaast publiceerde hij uitgebreid over (de geschiedenis van) het beroep van chemicus, het technisch onderwijs, de textieldrukkerij, en het milieu.

Van 1993 tot 1997 was hij lid van de stuurgroep van een Europees project over de geschiedenis van de scheikunde 1789-1939. Hij was voorzitter van het Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschap en Techniek ‘GeWinNa’ (1995-1998), bestuurslid van de Society for the History of Alchemy and Chemistry (sinds 1996), lid van het bestuur van ICOHTEC (1997-2007), en voorzitter van de Europese Working Party on the History of Chemistry (2003-2009). Van 2000-2010 was hij redacteur voor de book reviews van Ambix.

Hij was voorzitter van de redactie-chemie van de 8-delige New Dictionary of Scientific Biography (New York, 2007). Zijn meest recente boeken zijn Groeien door kunstmest: DSM Agro 1929-2004 (Hilversum 2004) en, met Lodewijk Palm, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland 3: De ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin van de jaren tachtig (Delft 2004). Momenteel schrijft hij een boek over de 150-jarige geschiedenis van het Belgische Solvay concern, uit te geven door CUP, tesamen met Nicolas Coupain en Kenneth Bertrams.

 

Prof. Dr. E (Ernst) Homburg
Universiteit Maastricht
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Nederland
Bezoekadres:
Grote Gracht 90-92
6211 SZ Maastricht
Kamer B1.18
Tel: +31-(0)43-388 3314
Fax: +31-(0)43-388 4917
Thuis telefoon: +31-(0)43-409 4462
e.homburg@maastrichtuniversity.nl