Projectmedewerkers

Verschillende experts zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van SHT projecten:

 

 

Alexander Badenoch

 

 

 

 

 

dr. A.W. Badenoch 
Universiteit Utrecht
Faculteit Geesteswetenschappen
Departement Media- en Cultuurwetenschappen
Muntstraat 2a
Kamer T 1.10 
3512EV Utrecht
030 253 7999
A.W.Badenoch@uu.nl

Eric Berkers

Eric Berkers (1965) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde af op een scriptie over ondernemerschap in de 19e eeuwse Tilburgse textielindustrie. Na een korte tijd voor het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA) in Amsterdam te hebben gewerkt, kwam hij in 1992 in dienst van de Stichting Historie der Techniek (SHT). Hij leverde diverse bijdragen voor de seriewerken Geschiedenis van de techniek in Nederland in de 19e eeuw en Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Daarnaast deed hij onderzoek naar de geschiedenis van de Rijkswaterstaat. In 2002 promoveerde hij op Technocraten en bureaucraten. Ontwikkeling van organisatie en Personeel van de Rijkswaterstaat, 1848-1930. In opdracht van het Kadaster bestudeerde hij automatiseringsprocessen bij die dienst sinds 1945, en voor de Nederlandse Commisie voor Geodesie schreef hij het boek Geodesie. De aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend (2004). Recent onderzoek betreft de geschiedenis van de Nederlandse kennisinfrastructuur, zoals ECN, TNO, de voormalige Rijksnijverheidsdienst en de TU/e. Ook heeft hij gepubliceerd over kenniscirculatie in relatie tot innovatie bij het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. De afgelopen jaren heeft ook medische technologie zijn aandacht, alsmede de geschiedenis van software in Nederland. Voor diverse faculteiten van de TU/e verzorgde hij cursussen, waarin wordt gereflecteerd op de rol van techniek en de positie van de ingenieur in de samenleving. 


dr. E.A.M. (Eric) Berkers
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
IPO-gebouw, kamer 2.24
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040-2475578
Fax: 040-2444602
e.a.m.berkers@tue.nl

Ton van Helvoort

Ton van Helvoort (1954) is zelfstandig onderzoeker / schrijver op het gebied van de wetenschaps­geschiedenis in de 20ste eeuw. Na zijn opleiding als biochemicus aan de universiteit van Nijmegen promoveerde hij in 1993 aan de universiteit van Maastricht op de geschiedenis van het internationale virusonderzoek. Daarna publiceerde hij regelmatig in peer-reviewed tijdschriften over de geschiedenis van de scheikunde, de moleculaire biologie, de virologie en het kankeronderzoek. Ook was hij literatuurreferent voor een bedrijf gespecialiseerd in farmaceutische informatie (Nijmegen) en vertaler voor een commercieel octrooibureau (Den Haag).

Sinds vijf jaar heeft hij zich uit deze laatste twee teruggetrokken en is hij voltijds historisch onderzoeker. Tot zijn opdrachtgevers behoren academische instellingen zoals de universiteiten in Groningen, Utrecht, Nijmegen en Eindhoven.

Sinds enkele jaren werkt hij, samen met dr Mila Davids en prof Harry Lintsen, aan diverse projecten van de Stichting Historie der Techniek. Het eerste project behelst de geschiedenis van Unilever Research & Development in Vlaardingen (URDV).

Voorts werkt Ton van Helvoort, samen met prof Harry Lintsen, prof Rutger van Santen en em-prof Rob van Veen (TU/e), aan een geschiedenis van het katalyse-onderzoek in Nederland. Centraal staat daarbij een vergelijking tussen Shell en Unilever.

Dr Ton van Helvoort
tvanhelvoort@planet.nl

Giel van Hooff

Dr. Giel van Hooff (1951) is werkzaam bij de historische sectie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Na het voltooien van zijn studies Economische en Sociale Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 1978 specialiseerde hij zich zowel in beeld- en tekstredactie als in techniekgeschiedenis en lokale en regionale geschiedenis. In 1982 vervolgde hij zijn loopbaan aan de TU/e, alwaar hij in 1990 promoveerde op een proefschrift over de vroegste ontwikkeling van de Nederlandse machinenijverheid. Daarna schreef hij een bijdrage over de textielindustrie in een van de twee overzichtsseries over de geschiedenis van de techniek in Nederland in de 19de en 20ste eeuw (TIN 19 en TIN 20). Voor deze reeksen nam hij ook de beeldredactie voor zijn rekening. In de loop der jaren droeg hij bij aan verschillende boeken, onder meer over de geschiedenis van de Technische Universiteit Eindhoven (1991 en 2006), Joodse ondernemers in Nederland (1994), Infrastructuur in de provincie Noord-Brabant (1997) en een regionale serie over Nederlandse ondernemers. Daarnaast deed hij de beeld- en eindredactie van verschillende publicaties op het vlak van geschiedenis. Op freelance basis schreef hij ongeveer 100 recensies voor het tijdschrift De Ingenieur en evenzoveel artikelen in verschillende Nederlandse vakbladen zoals Erfgoed van Industrie en Techniek, Textielhistorische Bijdragen en Spiegel Historiael. Hij was lid van de redactieraad van Textielhistorische Bijdragen (1999-2005) en sinds 2007 is hij hoofdredacteur van Erfgoed van Industrie en Techniek. Ook is hij raadpleegbaar als consultant, voornamelijk op het gebied van Industriële Archeologie.dr. W.H.P.M. (Giel) van Hooff
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
IPO-gebouw, kamer 2.06
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040-2474056
Fax: 040-2444602
w.h.p.m.v.hooff@tue.nl

Marijn Hollestelle

Marijn Hollestelle studeerde natuurkunde en geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn Masterthesis behandelt de geschiedenis van de natuurkunde en de pedagogiek in het interbellum, in het bijzonder het leven en werk van Philip Kohnstamm. Tijdens zijn studie liep hij stage bij het Universiteitsmuseum Utrecht, waar hij een onderzoek verrichte aan de oogheelkundige collectie van F.C. Donders. Na zijn studie voerde hij verschillende opdrachten uit voor het Universiteitsmuseum en voor het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte te Berlijn. In 2006 begon hij te Leiden met zijn promotieonderzoek over de Leidse hoogleraar theoretische fysica Paul Ehrenfest, tijdgenoot en vriend van Einstein. Op 17 februari 2011 verdedigde Hollestelle zijn proefschrift, getiteld: Paul Ehrenfest. Worstelingen met de moderne wetenschap, 1912-1933 (Leiden 2011). Voor de Stichting Historie der Techniek begon hij als postdoctoraal onderzoeker aan een tweejarig project betreffende de geschiedenis van de Nederlandse polymeerchemie tussen 1945-2010.

 

dr. M.J. (Marijn) Hollestelle
Technische Universiteit Eindhoven  
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences  
IPO-gebouw, kamer 2.29 
Postbus 513  
5600 MB Eindhoven  
Tel: 040-2474287  
Fax: 040-2444602 
m.j.hollestelle@tue.nl 

Suzanne Lommers

Suzanne Lommers is sinds januari 2011 in dienst van de SHT. Zij is een van de webredacteuren van de Inventing Europe Virtual Exhibit en neemt ook de communicatie van het project voor haar rekening. Ze is met name geïnteresseerd in de verbinding die het virtuele tentoonstellingsproject maakt tussen de collecties van cultureel erfgoed instellingen, de wetenschap en een breed algemeen publiek.  Als promovenda aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven legt ze bovendien de laatste hand aan haar proefschrift Europe – On Air: Broadcasting Projects during the Interwar Years (bij Amsterdam University Press). Tijdens haar master Domeingerichte Economie: Economische en Historische Studies verbleef ze een half jaar aan de Universiteit van Bologna (Italië). Vervolgens werkte ze als Assistent Planning en Purchase Manager bij Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Ook hield ze zich als junior onderzoeker bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) bezig met de bedrijfsgeschiedenis van Shell Nederland.

Suzanne maakt zowel deel uit van het Tensions of Europe onderzoeksnetwerk als van het Transnational Infrastructures and the Rise of Contemporary Europe team.

Drs. S.B. (Suzanne) Lommers
S.B.Lommers@tue.nl 

Onder Nomaler

 

 

 

 

 

 

dr. Z.O. (Onder) Nomaler
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences 
IPO-gebouw, kamer 2.38 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Tel: 040-2473806 
Fax: 040-2444646 
Email: o.nomaler@tue.nl

Hans Schippers

Hans Schippers (1946) studeerde Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Tilburg.

Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met een proefschrift over Latijns georiënteerde rechts-radicale bewegingen in Nederland Zwart en Nationaal Front, 1922 - 1946, (Amsterdam 1986).

Met een onderbreking van een paar jaar werkte hij sinds 1981 als techniekhistoricus aan de Technische universiteit Eindhoven.

 

dr.J.L. (Hans) Schippers
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
IPO-gebouw, kamer 2.06
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040-2475955
Fax: 040-2444602
j.l.schippers@tue.nl

Sue-Yen Tjong Tjin Tai

drs.ir. S. E. (Sue-Yen) Tjong Tjin Tai is socioloog en werktuigbouwkundig ingenieur. Ze onderzocht kenniscirculatie tijdens de ontwikkeling van procesapparatuur bij Staatsmijnen en in de zetmeelindustrie. Voor haar promotieonderzoek richt ze zich op innovatie in het midden- en kleinbedrijf in Nederland in de twintigste eeuw.

S.Y.E.Tjong.Tjin.Tai@tue.nl

Frank Veraart

Frank Veraart is in 1970 geboren in Roosendaal en groeide op in Etten-Leur. Hij studeerde Werktuigbouwkunde in Tilburg en daarna Techniek en Maatschappij aan de TU/e Deze studie rondde hij in 1995 af met de scriptie Geschiedenis van de fiets in Nederland, 1870-1940.

In 1995 kwam hij in dienst bij de Stichting Historie der Techniek (SHT). Met Adri Albert de la Bruhèze publiceerde hij Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw (1999). Hij droeg bij aan de publicaties Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw, de geschiedenis van Cebeco-Handelsraad, 1899-1999 (1999), Het nut van verandering, de verandering van het nut, nutsvoorziening in Heerlen, 1902-1999 (1999), Research tussen vetkool en zoetstof, zestig jaar DSM Research 1940-2000 (2000) en De aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend (2004). In het project Techniek in Nederland in de Twintigste eeuw (TIN) droeg hij bij aan de clusters Bouw en Industriële Productie ( TIN deel IV, 2003).

In 2008 verdedigde hij zijn proefschrift Vormgevers van Persoonlijk Computergebruik, de ontwikkeling van computers voor kleingebruikers in Nederland, 1970-1990. Daarnaast leverde hij een bijdrage aan De eeuw van de computer, de geschiedenis van de informatietechnologie in Nederland (2009) en het project Bedrijfsleven in Nederland in de twintigste eeuw (BINT) - Innovatie onder leiding van Mila Davids. In 2011 schreef hij het hoofdstuk Van arcadia naar utopia? : organische grondstoffen in Nederland in historisch perspectief 1800-2010 als bijdrage aan het Rathenau rapport Naar de kern van de bio-economie (2011). Momenteel doet Frank onderzoek naar innovaties in de rijwielindustrie en is hij universitair docent aan de Technische Universiteit Eindhoven.

 

dr.ir. F.C.A. (Frank) Veraart
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
IPO-gebouw, kamer 2.24
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040-2475070
Fax: 040-2444602
F.C.A.Veraart@tue.nl