Aanmelden voor Industrial Research congres is nog mogelijk

20 november 2014

Over de waarde van industrieel onderzoek

Op donderdag 27 en vrijdag 28 november organiseren Museum Boerhaave en Stichting Historie der Techniek (SHT) het congres: ‘Industrial Research: Past and Future’. Locatie: Museum Boerhaave te Leiden. De voertaal is Engels.

Het stimuleren van innovaties en het verwerven van kennis staan internationaal hoog op de agenda. Een kenniseconomie kan niet buiten innovaties. Een vraag die zich dan aandient is of het verleden ons vooruit kan helpen. Wie de hedendaagse discussies over innovaties volgt, moet constateren dat de blik uitsluitend gericht lijkt op de toekomst, ten koste van het lange termijn perspectief.

Het congres ‘Industrial Research: Past and Future’ wil daarin verandering brengen. Dit door in beeld te brengen hoe het bedrijfsleven de afgelopen anderhalve eeuw vorm heeft gegeven aan innovatieprocessen. Welke factoren en actoren waren bepalend voor het innovatief vermogen van bedrijfstakken en grote ondernemingen? Wat valt er te zeggen over hun invloed op de huidige en toekomstige ontwikkelingen?

Harry Lintsen (TU Eindhoven) en Gert-Jan Gruter (Avantium) zullen in hun keynote lectures de bredere context in beeld brengen, respectievelijk vanuit het perspectief van de techniekgeschiedenis en het hedendaagse bedrijfsleven. Techniekhistoricus Lintsen was hoofdredacteur van de series over Techniek in Nederland in de 19e en 20ste eeuw. Gruter is onlangs nog verkozen tot Europees Chief Technology Officer van 2014.

Op de tweede dag van het congres komen innovatieprocessen in de chemie, de zuivelindustrie, de olie-industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de ICT-sector aan bod. Sprekers zijn onder anderen Ernst Homburg, Keetie Sluyterman, Mila Davids, Eric Berkers en Jan Korsten. Er is nadrukkelijk gekozen voor een koppeling met het hedendaagse debat over innovatie. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven treden op als commentatoren en zullen vanuit ondernemingsperspectief hun visie geven op het historisch onderzoek.
Ten slotte gaan paneldiscussies aan het begin en einde van het congres in op het formuleren van een toekomstige nationale en internationale onderzoeksagenda.

De Stichting Historie der Techniek brengt al meer dan 25 jaar met internationaal toonaangevend techniekhistorisch onderzoek en publicaties in beeld hoezeer maatschappelijke en technische ontwikkelingsprocessen met elkaar zijn verweven. Museum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en de Geneeskunde. Zijn collectie behoort tot de wereldtop en vertelt het verhaal van vijf eeuwen innovaties in Nederland.

Inlichtingen: Jan Korsten, j.w.a.korsten@tue.nl en Dirk van Delft, dirkvandelft@museumboerhaave.nl
Studenten en promovendi betalen een gereduceerd tarief.

Voor meer informatie over het programma en het aanmelden klik hier

Terug..