Brancheorganisaties en overheid stuwende kracht achter innovaties in het MKB

10 november 2015

PERSBERICHT - 9 november 2015

Brancheorganisaties en overheid stuwende kracht achter innovaties in het MKB

Woensdag 11 november 2015 promoveert Sue-Yen Tjong Tjin Tai op het proefschrift Connecting Small Firms for Innovations. Roles of Trade Associations and the Dutch Rijksnijversheidsdienst, 1900-1940. Het proefschrift toont aan dat brancheorganisaties en intermediaire organisaties een cruciale rol kunnen spelen bij innovatieprocessen in het midden- en kleinbedrijf.

Aan de hand van een aantal casussen laat de auteur zien hoe het MKB in de eerste helft van de twintigste eeuw in staat was om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Welke actoren en factoren waren bepalend voor het slagen van innovaties? Er is gekeken naar de rol van brancheorganisaties en de Rijksnijverheidsdienst (het latere Syntens) bij het ontwikkelen en verspreiden van kennis voor innovatieprocessen. Het bleek dat deze organisaties in enkele sectoren een belangrijke rol speelden bij het stimuleren van technische vernieuwingen. Zo waren ze cruciaal bij het organiseren van scholing, het aanpassen van kennis, het creëren van standaarden en bij kwaliteitscontroles. De brancheorganisaties vervulden een stimulerende rol doordat hun netwerken kennisuitwisseling mogelijk maakten.

De casestudies in het proefschrift gaan in op innovatie in drie sectoren: mechanisering van broodbakkerijen (1900-1930), de overgang van wagenmakers naar carrosseriebouw voor gemotoriseerde voertuigen (1900-1940), en de ontwikkeling van de rijwielindustrie (1860-1940).

De resultaten zijn bruikbaar voor iedereen die zich bezighoudt met innovatie. Ze tonen de mogelijke rol van brancheorganisaties aan voor de implementatie van bestaande technologieën en hoe de overheid daarbij een stimulerende rol kan vervullen door middel van goed onderwijs en regulering.

Het onderzoek van Sue-Yen Tjong Tjin Tai maakt onderdeel uit van een door de Stichting Historie der Techniek uitgevoerd onderzoeksprogramma naar innovatieprocessen binnen het midden- en kleinbedrijf. Dit programma is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en het in 2014 in de Kamer van Koophandel opgegane Syntens.

Sue Yen Tjong Tjin Tai,  Connecting Small Firms for Innovation. Roles of Trade Associations and the Dutch Rijksnijverheidsdienst 1900-1940 (Stichting Historie der Techniek 2015); ISBN 978-90-73192-43-0

Het proefschrift is vanaf 11 november verkrijgbaar via de Stichting Historie der Techniek

Download hier het persbericht.

Terug..