Congres 'Industrial Research: Past and Future'

28 oktober 2014

Op donderdag 27 en vrijdag 28 november organiseren Museum Boerhaave en Stichting Historie der Techniek (SHT) het congres: ‘Industrial Research: Past and Future’, in Museum Boerhaave te Leiden.

Het stimuleren van innovaties en het verwerven van kennis staat internationaal hoog op de agenda. In de hedendaagse discussies over innovaties wordt het lange termijn perspectief vaak uit het oog verloren. De blik lijkt uitsluitend gericht op de toekomst. Het congres wil daarin verandering brengen door in beeld te brengen hoe het bedrijfsleven in de laatste anderhalve eeuw vorm gaf aan innovatieprocessen. Het gaat om het identificeren van factoren en actoren die bepalend waren voor het innovatief vermogen van bedrijfstakken en grote ondernemingen en de invloed daarvan op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Harry Lintsen (Technische Universiteit Eindhoven) zal in zijn keynote lecture de Nederlandse context in beeld brengen. In de tweede keynote lecture zal Gert-Jan Gruter (Avantium) zich richten op het belang van innovatie en veranderingen hierin door de tijd. In een reeks parallelle sessies komen vervolgens innovatieprocessen in de chemie, de voedingsmiddelenindustrie, de zuivelindustrie, de olie-industrie en de ICT-sector aan bod. Sprekers zijn onder andere Ernst Homburg, Keetie Sluyterman, Mila Davids, Eric Berkers en Jan Korsten. Er is nadrukkelijk gekozen voor een koppeling met het hedendaagse debat over innovatie. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zullen daarom optreden als op als commentatoren en vanuit ondernemingsperspectief hun visie geven op het historisch onderzoek.

Het congres moet ook hiaten in de beschikbare kennis zichtbaar maken en de uitdagingen voor toekomstig nationaal en internationaal onderzoek. Het formuleren van een toekomstige onderzoeksagenda staat centraal in twee paneldiscussies aan het begin en aan het eind van het congres.

Locatie: Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden.

Voertaal: Engels

Het voorlopige programma vindt u op de SHT website.

Deelname fee is 100 euro (inclusief lunch en diner), voor studenten en promovendi geldt een gereduceerd tarief van 60 euro. U kunt ook één dag deelnemen, hiervoor gelden de volgende tarieven:
- 27 november: 50 euro - studenten en promovendi 30 euro (inclusief diner)
- 28 november: 50 euro - students en promovendi 30 euro (inclusief lunch)

Aanmelden kan door het registratieformulier in te vullen en te mailen naar: sht@tue.nl.

UPDATE

Klik hier voor meer informatie over het boeken van een hotelovernachting in Leiden. 

Klik hier voor een routebeschrijving naar Museum Boerhaave. 

Klik hier voor een het persbericht. 

 

Terug..