‘Constructing Iron Europe: Transnationalism & Railways in the Interbellum’ verschenen bij AUP

22 maart 2012

De historische ontwikkeling van technische infrastructuren voor communicatie en transport werd tot voor kort vooral vanuit nationale perspectieven beschreven. Inmiddels wordt steeds meer onderkend dat infrastructuren grensoverschrijdend zijn en dus vanuit een transnationaal perspectief bekeken moeten worden. Dat levert nieuwe inzichten op over de geschiedenis van de Europese samenwerking.

Onderzoeker Irene Anastasiadou toont in haar onlangs verschenen boek dat spoorwegen tijdens het Interbellum werden gezien als een vehikel voor het bouwen van een Europese gemeenschap. In haar boek analyseert ze verschillende projecten die betrekking hebben op de constructie van internationale spoorwegverbindingen en de daaraan gerelateerde onderhandelingen over technische standaarden. Ze gaat dieper in op de ontwikkeling van het Griekse spoorwegnet. Hier bleken twee motieven een rol te spelen: enerzijds was de spoorwegaanleg belangrijk voor de vorming van een nationale Griekse identiteit, anderzijds verbonden de spoorwegen Griekenland met Europa.

Irene Anastasiadou promoveerde in 2010 aan de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel is ze onderzoeksmedewerker aan de afdeling Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschap aan de Universiteit van Athene in Griekenland. Haar boek is het vijfde deel van de Technology and European History Series (TEHS). Deze boekenserie biedt een platform aan jonge onderzoekers op het gebied van Europese techniekgeschiedenis. De serie staat onder redactie van Ruth Oldenziel en Johan Schot (beiden hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven) en wordt uitgegeven door de Stichting Historie der Techniek en Amsterdam University Press.

Terug..