Eduard Pannenborg overleden

14 november 2016

Op 11 november is in zijn woonplaats Geldrop dr.ir. Eduard Pannenborg op 94 jarige leeftijd overleden. Pannenborg was in 1988 een van de grondleggers van de Stichting Historie der Techniek en vormde samen met Willem Wolff en Henk Klaassen tot 1994 het dagelijk bestuur. Tot 1997 was hij vervolgens lid van het algemeen bestuur. Daarna bleef hij de activiteiten van de SHT altijd met veel belangstelling volgen. 

Pannenborg zette zich vanaf het begin enthousiast in voor het op de kaart zetten van het vakgebied techniekgeschiedenis en de realisatie van de boekenserie ‘Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890’ (TIN-19).

Kennis van het verleden was volgens hem uitermate belangrijk. In 1988 formuleerde het kersverse SHT-bestuur het als volgt:  "Daarbij is de aandacht, met name bij de ingenieur, voor alles gericht op heden en toekomst. Maar wie dat heden wil begrijpen moet weten hoe het ontstaan is. En met het aldus verworven inzicht in verleden en heden kan de meest betrouwbare basis gelegd worden voor het werken aan de toekomst."

De SHT is hem bijzonder erkentelijk voor zijn inspanningen en zal zich hem blijven herinneren als één van haar 'founding fathers'.

 

 

 

Terug..