Eerste proefschrift PhD Fonds SHT voor Centraal en Oost Europa verschenen

11 december 2012

Op 10 december 2012 promoveerde Jiří Janáč cum laude op het proefschrift ‘European Coasts of Bohemia. Negotiating the Danube-Oder-Elbe Canal in a Troubled Twentieth Century’. Zijn promotie vormt een m ijlpaal voor het in 2006 door de SHT opgezette PhD fonds voor Centraal- en Oost-Europa. Dit fonds wil de ontwikkeling van het vakgebied techniekgeschiedenis in deze delen van Europa stimuleren. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Plovdiv (Bulgarije), de Charles Universiteit van Praag (Tsjechië) en de Technische Universiteit Eindhoven. Het PhD-fonds stelt studiebeurzen en middelen voor de opbouw van een techniekhistorische bibliotheek ter plaatse beschikbaar.

Jiri Janac is de eerste van de vier onderzoekers uit Bulgarije en Tsjechië die zijn proefschrift
succesvol heeft afgerond. In zijn proefschrift gaat hij in op de geschiedenis van de plannen voor het Donau-Oder-Elbe kanaal. Hij analyseert hoe een transnationaal netwerk van experts erin slaagde de plannen voor het kanaal levend te houden en verder te ontwikkelen tijdens de twintigste eeuw. Experts bleken in staat zich aan te passen aan de steeds veranderende politieke omstandigheden, zoals de opsplitsing van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, de opkomst van het Derde Rijk en de integratie van Tsjechoslowakije in het Sovietblok. Het proefschrift is verschenen bij Amsterdam University Press.

In 2013 zullen naar verwachting in elk geval nog twee proefschriften verschijnen in het kader van het PhD fonds. De nog lopende projecten gaan over de geschiedenis van kernenergie in Bulgarije en de invloed van de Koude Oorlog; de introductie van Bulgaarse yoghurt in Europa; en grensoverschrijdende transporten van Oost- naar West-Europa.

Het streven is de gepromoveerde onderzoekers aan te stellen bij aan het programma deelnemende universiteiten in de regio. De SHT onderzoekt de mogelijkheden om het onderzoek in de regio ook op de langere termijn te kunnen stimuleren.

foto janac dec 2010

Terug..