Histechnica Lustrumsymposium

13 oktober 2014

histechnica logo

Op zaterdag 8 november (10:00-14:00u) organiseert Histechnica het lustrumsymposium "Histechnica 40 jaar". 

Het symposium zal worden gehouden in de nieuwe grote zaal van het Science Centre in Delft.

Histechnica's veertig jarige bestaan vieren zij feestelijk met een uitgebreid programma, afgesloten met een lustrumreceptie waarbij u met een ieder kunt napraten onder het genot van een drankje en hapje. Zoals al vele jaren gebruikelijk, verwelkomen de Besturen van Histechnica en van KIVI GdT hun leden hierbij.

Programma:

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur Welkom en introductie symposium Dr. M. Tienstra, voorzitter
10.40 uur Computer ontwikkeling in Nederland ‘45-‘80 Ir. C. Pronk
11.00 uur Vliegen leer je beter niet in de lucht – naar de kern van vluchtsimulatie, 
                Prof.dr.ir. J.A Mulder
Pauze
11.50 uur 75 jaar elektronen microscopie, Prof.dr.ir. P. Kruit
12.10 uur Simulatoren voor wegvoertuigen: terugblik en vooruitblik, Dr.ir. E.J.H. de Vries
12.30 uur Histechnica; Academisch Erfgoed TU Delft, Dr. H.G. Heijmans
12.50 uur Discussie en sluiting
13.00 tot na 14.00 uur Lustrumreceptie

Historica verzoekt u zich aan te melden (ook svp uw eventuele introducees) voor het bijwonen van het symposium bij de secretaris vóór 1 november via email naar de Histechnica secretaris Ir. Daan de Hoop:  dgdehoop@gmail.com  of per brief naar het adres: Insulindeweg 15, 2612 EL Delft. 

Klik hier voor meer informatie over het symposium en het programma. 

Terug..