Internationale waardering voor onderzoek naar innovaties binnen de rijwielindustrie

28 juni 2012

Ir.drs. Sue-Yen Tjong ontving 19 juni de 2e prijs in de Young Investigator's Award Competion van de International Cycling History Conference (ICHC). Sue-Yen Tjong doet momenteel haar promotieonderzoek naar innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf in de twintigste eeuw. Zij werkt aan casestudies over andere de mechanisering bij bakkers, innovaties binnen de rijwielindustrie, en transities in de wagenmakerij. Haar aandacht gaat hierbij vooral naar kenniscirculatie en de rol van netwerken. Ook wordt gekeken naar de rol van intermediaire actoren, zoals de Rijksnijverheidsdienst en brancheorganisaties. Zij kreeg de prijs voor haar onderzoek naar de rijwielindustrie.

Het promotieonderzoek maakt deel uit van een door de SHT gecoördineerd project.

Terug..