Laudatio voor TU/e eredoctor Rosalind Williams

2 mei 2011

Op donderdag 28 april 2011 ontving de Amerikaanse techniekhistorica Rosalind Williams een eredoctoraat van de Technische Universiteit Eindhoven voor haar uitmuntende prestaties op het vlak van de techniekgeschiedenis. De TU/e kende haar deze eretitel toe tijdens de 55ste Dies Natalis van de universiteit. Erepromotor Johan Schot sprak bij deze heuglijke gebeurtenis een lofrede uit.  

Terug..