Lezing Harry Lintsen 'Maakt techniek gelukkig?'

31 januari 2011

Lezing door emeritus hoogleraar techniekgeschiedenis Harry Lintsen

Donderdag 17 februari 2011, 20.30-22.00 uur

Academisch Genootschap Eindhoven (Meerlezaal) Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven

 

Terugblikkend op de vorige eeuw schrijft een ooggetuige:

'Zelf heb ik in mijn jeugd in mijn geboortedorp nog de tijd van het petroleumlicht, de plee zonder spoeling, het water uit de pomp en de komst van het lichtgas meegemaakt. Toen wij naar Zeist verhuisden, wachtte ons daar het wonder van de elektriciteit. De 20ste eeuw zal door latere historici stellig de eeuw van de grote uitvindingen worden genoemd, want wat heb ik niet allemaal zien komen en veranderen'.

In de lezing gaat Harry Lintsen in op de geschiedenis van Nederland vanuit het perspectief van de techniek. Gezocht wordt naar de wortels van onze moderne maatschappij. Voor het voetlicht komen de demografische revolutie (bevolkingsgroei, toename gemiddelde leeftijd), de industriële revolutie, de opkomst van de consumptiemaatschappij en de ontwikkeling van de techniek. Iedere keer dringt zich de vraag op: Zijn wij erop vooruit gegaan? Zijn wij er gelukkiger door geworden? Welke lessen zijn er uit de geschiedenis te trekken?

Harry Lintsen was hoofdredacteur van een zesdelige serie over de techniek in Nederland in de 19de eeuw en voorzitter van de redactie van een zevendelige serie over de techniek in Nederland in de 20ste eeuw. Hij is emeritus hoogleraar ‘Geschiedenis van de Techniek’ aan de Technische Universiteit Eindhoven en erelid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIvI-NIRIA.

Belangstellenden zijn welkom om deze lezing bij te wonen. In verband met een beperkt aantal zitplaatsen, verzoeken wij u dit uiterlijk 15 november a.s. door te geven aan Livia Smits, via l.smits@tue.nl of 040-2472708.

Terug..