Minister Aart Jan de Geus neemt eerste exemplaar 'Curious careers' in ontvangst

12 september 2006

Over de hele linie kent Nederland te weinig vrouwen in de top van de wetenschap. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wil dat tij keren. Zij heeft daarvoor als eerste aanzet vijf extra vrouwelijke talentvolle wetenschappers aangesteld in het kader van het Women in Science programma. De benoeming vormde op 12 september aanleiding voor de bijeenkomst 'Women in Science: TU/e in Balance’. Aart Jan De Geus, die als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk is voor emancipatiezaken, trad op als gastspreker. Tijdens de bijeenkomst werd ook het door Mineke Bosch samengestelde boek 'Curious careers' gepresenteerd.

In de huidige kenniseconomie is een belangrijke rol weggelegd voor universiteiten. Zij moeten voldoende afgestudeerden en wetenschappers opleiden van een kwalitatief hoogwaardig niveau. Een knelpunt dat zich daarbij voordoet is de beperkte doorstroming van vrouwen naar hogere wetenschappelijke posities. In Nederland is gemiddeld nog geen 10% van de hoogleraren en 16 % van de universitair hoofddocenten vrouw. In Eindhoven is dat voor beide functies 3%.

De TU/e beseft, zo gaf rector Hans van Duijn aan, dat met deze ondervertegenwoordiging veel talent verloren kan gaan. Een meer evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen is belangrijk voor het innovatieve vermogen van de universiteit. Er is dan ook een initiatief ontwikkeld om meer vrouwen op hogere wetenschapsfuncties te benoemen. Via een internationale wervingscampagne zijn nu vijf veelbelovende vrouwelijke wetenschappers aangetrokken. Zij beginnen als universitair docent en kunnen in een paar jaar tijd doorstromen naar universitair hoofddocent. Daarbij worden zij intensief begeleid door de TU/e.

De bijeenkomst ‘Women in Science: TU/e in Balance’ op dinsdag 12 september was erop gericht om knelpunten én oplossingsrichtingen te bespreken. Een bijzondere gast was minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die vanuit zijn verantwoordelijkheid voor emancipatiezaken aangaf wat de overheid kan doen. Hij benadrukte dat overheidsbeleid alleen het tij niet kan keren. Er is een mentaliteitsverandering nodig om te voorkomen dat Nederland op dit vlak een achtergesteld gebied wordt in de wereld van wetenschap en techniek.

De Geus nam tevens het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Curious Careers. An Unexpected History of Women in Science and Technology. Dit boek is door de Stichting Historie der Techniek met steun van de TU/e uitgegeven. Auteur Mineke Bosch geeft in het boek een indringende blik op de geschiedenis en ontwikkeling van vrouwen in de wetenschap.


Terug..