Nieuwe SHT publicatie uit!

1 januari 2011

60 years of ITC: The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation

Op 17 december 2010, tijdens de 60ste Dies Natalis van het Internationaal Instituut voor Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC), overhandigde Jaap Besemer het eerste exemplaar van een jubileumuitgave aan Jan Pronk, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking. Dit Engelstalige boek van de hand van Nil Disco schetst de geschiedenis van het ITC, een onderwijsinstituut dat in 1950 door de Nederlandse regering in het leven werd geroepen om de cartografie van ontwikkelingslanden naar een hoger niveau te tillen. Sinds 2010 is het ITC de zesde faculteit van Universiteit Twente. Nil Disco schreef het boek onder auspiciën van de Stichting Historie der Techniek.

Terug..