Onderzoek naar de geschiedenis van duurzaam Nederland

27 maart 2012

De Nederlander leefde in vroegere tijden niet in grotere harmonie met de natuur. Dat dit idee op valse romantiek berust, wil Harry Lintsen laten zien in een nieuwe versie van de Nederlandse geschiedenis, ditmaal door de lens van duurzaamheid. De emeritus hoogleraar Techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) herschreef de vaderlandse geschiedenis al eens vanuit het oogpunt van de techniek. Resultaat daarvan waren de TIN 19 en TIN 20 series, dertien boekdelen over techniek in Nederland in de negentiende en de twintigste eeuw.

In een artikel in Dagblad de Limburger van zaterdag 17 maart 2012 vertelt Harry Lintsen over het zojuist gestarte vijf jaar durende onderzoeksprogramma waarin onderzoekers van de TU/e, Universiteit Groningen en het CBS de Nederlandse geschiedenis van de duurzaamheid boekstaven. Als kartrekker hoopt Lintsen met historisch onderzoek de huidige duurzaamheidproblematiek te relativeren, zonder deze te bagatelliseren. Elke tijd kent zijn eigen duurzaamheidsvraagstukken. Maar de huidige problematiek is wel iets complexer; het gaat tegenwoordig namelijk niet meer om overleven maar om het handhaven van een hoog welvaartsniveau en een dito levenskwaliteit voor toekomstige generaties. De geschiedenis biedt wel troost. Onze voorgangers hebben ook hun duurzaamheidsproblemen weten op te lossen. De Nederlandse geschiedenis van de duurzaamheid bevat dan ook mogelijk interessante lessen voor de toekomst.

Lees het artikel.

Meer informatie over het onderzoeksproject vindt u hier

Terug..