Oud-bestuurslid Gerrit Wormmeester overleden

7 augustus 2011

Op 8 augustus 2011 overleed Gerrit Wormmeester op 78-jarige leeftijd. Van 1998 tot en met 2003 was hij lid van het bestuur van de SHT. Belangrijkste uitdaging in die periode was de realisatie van het onderzoeks- en publicatieprogramma Techniek in Nederland in de 20e eeuw (TIN-20).

Gerrit Wormmeester was vooral nauw betrokken bij het TIN-20 transportonderzoek. Binnen de Rotterdamse haven was hij een warm pleitbezorger voor het project en zette hij zich vol overgave in voor het verwerven van de benodigde fondsen. Hij leverde als technisch meelezer ook inhoudelijk een waardevolle bijdrage aan het onderzoek. Enthousiast droeg hij zijn ervaringen als pionier van de grootschalige containeroverslag over aan de onderzoekers én aan zijn collega bestuursleden. Gedreven kon hij ook ingaan op de mogelijkheden van nieuwe vormen van transport. Ook na zijn bestuurslidmaatschap bleef hij betrokken bij de SHT en  was hij een regelmatig bezoeker van bijeenkomsten en lezingen. De SHT zal hem missen.

Terug..