Presentatie zesde deel Techniek in Nederland in de twintigste eeuw

7 mei 2003

Amfitheater in de Vrijhof (cultuurcentrum) van de Universiteit Twente
7 mei 2003 - 15.30 uur

Op 7 mei aanstaande verschijnt het voorlaatste deel van de zevendelige serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Het bestuur van de Stichting Historie der Techniek nodigt u uit om de presentatie van dit deel bij te wonen. In deel zes staan de thema's Stad, Bouw en Industriële Productie centraal.

De stedelijke omgeving wordt doorsneden door een groot aantal netwerken die allemaal hun eigen functie hebben. Denk aan het openbaar vervoer, de riolering, stadsverwarming, de vuilafvoer en zo meer. Het ontstaan en de uitbouw van dergelijke netwerken worden in deel zes beschreven. Uit deze beschrijving blijkt dat de technische ontwikkeling in de stad een speciale dynamiek krijgt, de stad fungeert als innovatieknooppunt. Deze dynamiek is de centrale invalshoek van het thema 'stad'.

De woningbouw stond in de twintigste eeuw voor een enorme opgave, namelijk het huisvesten van een sterk groeiende bevolking.Tegelijkertijd moest worden ingespeeld op nieuwe voorwaarden die overheid en bewoners aan nieuwe woningen stelden. Met name binnen de sociale woningbouw vormde de modernisatie van de woningbouwmethoden een belangrijk aandachtspunt. Alleen zo konden grote aantallen relatief goedkope woningen worden gebouwd. Deze onderwerpen lopen als een rode draad door het thema 'bouw'.

Industriële productie vertelt het verhaal van de 'maakindustrie'. Het gaat om onderling sterk van elkaar verschillende bedrijven die zowel actief zijn in de productie van kapitaalgoederen als consumptieartikelen. Om dit brede spectrum in beeld te brengen worden drie casestudies gepresenteerd: de scheepsbouwsector, de grafische industrie en Philips. Het innovatieve vermogen van deze sectoren geeft een indruk van de prestaties van de Nederlandse industrie in de twintigste eeuw.

Persbericht

Terug..