Proefschrift Babette Sluijter over zelfbedieningswinkels in Nederland

28 oktober 2007

In het kader van TIN-20 deed Babette Sluijter onderzoek naar de opkomst van zelfbedieningswinkels in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Dit resulteerde onder andere in een bijdrage aan het thema 'voeding' in het derde deel van de TIN-20- serie. Haar onderzoek maakte deel uit van een breder promotieproject. De resultaten daarvan zijn te lezen in het proefschrift Kijken is grijpen. Zelfbedieningswinkels, technische dynamiek en boodschappen doen in Nederland na 1945

Supermarkten zoals wij die nu kennen zijn nog maar zo'n halve eeuw oud. Ze onderscheiden zich van de oude kruidenierswinkels door het toepassen van een nieuw winkelconcept, zelfbediening, en door een veel ruimer assortiment. Zelfbediening was net na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe distributiemethode in Nederland. Gold bij de traditionele kruidenierswinkel waar de winkelier de klant bediende het credo 'kijken is kopen', bij de zelfbedieningssupermarkt werd dat 'kijken is grijpen'. Amerika gold als inspiratiebron voor de nieuwe generatie winkels. De invoering van het zelfbedieningsconcept stelde echter de nodige eisen: Niet alleen aan de inrichting en oppervlakte van de winkel, maar ook aan de verpakking en presentatie van artikelen – artikelen moesten zich voortaan feitelijk zelf verkopen. Babette Sluijter beschrijft in haar proefschrift de opkomst en doorbraak van de zelfbedieningssupermarkten. Daarbij kijkt ze onder andere naar de ontwikkelingen binnen het levensmiddelenassortiment en de verpakking daarvan; de veranderende rol van de overheid op het terrein van wetgeving en consumentenvoorlichting en ontwikkelingen binnen het gebruik van koel- en vriesapparatuur. Tevens vergelijkt de auteur de Nederlandse situatie met de opkomst en groei van zelfbedieningssupermarkten in Zweden, West-Duitsland en Groot-Brittanië. 

 

Kijken is grijpen: Zelfbedieningswinkels, technische dynamiek en boodschappen doen in Nederland na 1945

Terug..