Proefschrift Carianne van Dorst over de waspraktijk in Nederland

23 juni 2007

In het kader van TIN-20 deed Carianne van Dorst onderzoek naar de geschiedenis van de was. Dit resulteerde onder andere in een bijdrage aan het thema 'huishoudtechnologie' in het vierde deel van TIN-20. Haar onderzoek maakte deel uit van een breder promotieonderzoek naar de waspraktijk in Nederland in de periode 1890 – 1968. De resultaten daarvan zijn te lezen in het proefschrift Tobben met de was. Een Techniekgeschiedenis van het wassen in Nederland, 1890-1968.

De waspraktijk veranderde vanaf het eind van de negentiende eeuw ingrijpend. Wasvrouwen die met behulp van wringers, kookketels en bleekvelden de was deden verdwenen. Wasmachines en wasserijen namen hun taken over. Hoewel er verschillende wasmachines op de markt waren, gaf een groeiend aantal huishoudens er de voorkeur aan om de was uit te besteden aan wasserijen. Er leek dan ook een gouden toekomst voor die bedrijfstak weggelegd. Na de Tweede Wereldoorlog keerde echter plotseling het tij. Massaal schaften gezinnen wasmachines aan. In haar proefschrift beschrijft Van Dorst de achtergronden van de veranderingen. Er blijkt een complex samenspel te zijn geweest tussen technische ontwikkelingen en veranderende opvattingen over huishoudelijk werk.

Carianne van Dorst, Tobben met de was. Een Techniekgeschiedenis van het wassen in Nederland, 1890-1968 (zp 2007) (ISBN 978-90-386-1027-6). 

Terug..