Ruth Oldenziel benoemd als hoogleraar aan de TUe

1 mei 2003

Dr. Ruth Oldenziel is per 1 mei benoemd tot deeltijd hoogleraar bij de faculteit Technologie Management aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) om het onderzoek naar het Europees patroon van techniekontwikkeling in het onderzoeksprogramma ' Tensions of Europe' verder uit te bouwen. Haar aanstelling wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Historie der Techniek (SHT).

Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam woonde, studeerde en doceerde Ruth Oldenziel ruim tien jaar (1981-1992) in de Verenigde Staten. Zij behaalde haar masters in Amerikanistiek op Smith College en de University of Massachussets en promoveerde aan Yale University (New Haven, CT) in Amerikaanse geschiedenis.

Ruth Oldenziel geniet landelijke bekendheid door haar vele optredens als Amerikadeskundige bij diverse actualiteitenprogramma's op radio en TV, waaronder NOS Middageditie, Buitenhof en NOVA. Ook is Oldenziel werkzaam aan het SISWO (UvA) te Amsterdam. Zij werkte als redacteur van het thema Huishouden ook mee aan het onder leiding van de Stichting Historie der Techniek de afgelopen jaren uitgevoerde onderzoek- en publicatieprogramma 'Techniek in Nederland in de twintigste eeuw' (TIN-20).

Haar onderzoek aan de TU/e zal zich met name richten op het begrijpen van het transnationale karakter van uitwisseling van technieken en technische kennis tussen de verschillende Europese landen en tussen Europa en de Verenigde Staten. 'Op terreinen als de informatietechnologie reisde de kennis weliswaar over de Atlantische Oceaan, maar Europa was zeker geen slaafse navolger', aldus Oldenziel. Om de technieken aan de Europese context aan te passen vond een proces van 'domestisering' plaats, waarvan een uitvloeisel was dat ontwikkelingen in Europa ook die in de Verenigde Staten beïnvloedden. 'Er was sprake van een wisselwerking tussen de techniekontwikkeling aan beide zijden van de oceaan. Het beeld waarbij Europa onderworpen is aan "Amerikanisering" en amper invloeden de andere kant op voelbaar waren, is een mythe.' Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma 'Tensions of Europe', een internationaal vervolg op TIN-20.

 

Terug..