SHT dag 2011

5 oktober 2011

Hierbij nodigen wij u uit voor de SHT-dag:

 "Europa als netwerk van technische samenwerking"

Donderdag 13 oktober 2011

14.30 – 18.00 uur

Technische Universiteit Eindhoven (Kennispoort)

Sinds 2009 organiseert de Stichting Historie der Techniek jaarlijks een inspirerende middag voor iedereen die techniekgeschiedenis een warm hart toedraagt. De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 13 oktober aanstaande van 14.30-18.00 uur in de Grote Zaal van de Kennispoort op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. U kunt zich tot 6 oktober aanmelden met behulp van de bijgevoegde antwoordkaart of via e-mail.

Rode draad in het programma is de rol van techniek als aanjager van de Europese integratie. Centraal staan de lezingen van Arne Kaijser (Royal Institute of Technology Sweden) en Johan Schot (TU/e). Beiden werken als auteurs mee aan de Making Europe boekenserie en vertellen over hun onderzoek, respectievelijk over Europese infrastructuren en over de rol van de ingenieur in Europa. Alec Badenoch (SHT) laat zien op welke wijze nieuwe media worden ingezet bij het verspreiden van de onderzoeksresultaten, en Livia Smits presenteert de nieuwe SHT website.

Bijzonder onderdeel van het programma is de bekendmaking van de Karen Johnson Freeze Fellows van 2011. In 2009 richtten de SHT en de Society for the History of Technology het Karen Johnson Freeze Fellowship Fund op. Dit fonds stimuleert techniekhistorisch onderzoek in Centraal- en Oost-Europa door het beschikbaar stellen van kleine onderzoeksbeurzen.

Tijdens de SHT-dag worden ook de lopende en op stapel staande activiteiten van de SHT voor het voetlicht gebracht. Ook ontvouwt Johan Schot als wetenschappelijk directeur van de SHT de plannen voor de komende jaren.

Programma

14.30   Ontvangst met koffie en thee

15.00   Introductie en welkomstwoord door Hans de Wit, voorzitter SHT

15.15   Europa is ook van ingenieurs. Een lezing van Johan Schot

15.55   Presentatie nieuwe SHT website door Livia Smits

16.10   Pauze

16.30   European infrastructures. Lezing door Arne Kaijser

17.10   Communiceren via het internet, de virtuele tentoonstelling. Een demonstratie door Alec Badenoch

17.35   Bekendmaking van de Karen Johnson Freeze Fellows voor 2011 door Ruth Oldenziel

17.50   Afsluiting, gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten

(Programma onder voorbehoud)

 

Adres:

Kennispoort
J.F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven

Een routebeschrijving vindt u hier

Terug..