Techniekhistorisch onderzoeksprogramma TU/e kroonjuweel

8 april 2011

De Stichting Historie der Techniek feliciteert programmaleiders Harry Lintsen en Johan Schot en de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van harte met de lovende visitatie van het techniekhistorische onderzoeksprogramma ‘Modern Societies in Transition’. In 2003 ging het programma van start. Het omvat de onderzoeksclusters ‘Technologie en de verborgen integratie van Europa’, ‘Kennisinfrastructuur en innovatie in Nederland’ en ‘Transities’. Thema’s die aan bod komen zijn: Transnationale infrastructuren, Europese consumptie in het licht van Amerikanisering, Europese mobiliteit en postkoloniale relaties.

De visitatiecommissie typeert het programma en de uitwerking ervan als een ‘kroonjuweel’ van de faculteit. De programmamedewerkers, zo oordeelt de commissie, zijn niet alleen innovatief en ondernemend maar ook bijzonder productief en effectief in het genereren van samenwerking met partners in binnen- en buitenland. Het programma heeft de afgelopen jaren de nodige subsidies en prijzen in de wacht gesleept en geresulteerd in een groot aantal publicaties in vooraanstaande academische tijdschriften en bij gerenommeerde uitgevers. De resultaten van het onderzoeksprogramma vinden ook, zo benadrukt de visitatiecommissie, hun weg naar het grote, meer algemene publiek, onder meer door middel van websites en een virtuele tentoonstelling. Verder onderstreept de commissie dat het om een relatief kleine maar buitengewoon energieke en productieve onderzoeksgroep gaat en dat het geleverde techniekhistorische onderzoek niet alleen van hoge kwaliteit maar ook van grote maatschappelijke relevantie is.

Voor de SHT is het onderzoeksprogramma van bijzonder belang, omdat de stichting er naar streeft met haar projecten het lopende TU/e onderzoek te versterken. Dit komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in het Making Europe project en het onderzoek naar grensoverschrijdende infrastructuren. De evaluatie is reden om door te gaan op de ingeslagen weg! Belangstellenden kunnen de visitatie van het onderzoeksprogramma hier downloaden.

Terug..