Technology and the Making of the Netherlands: The Age of Contested modernization, 1890-1970 verschenen

19 november 2009

Onder redactie van Johan Schot, Harry Lintsen en Arie Rip

Onlangs publiceerden MIT Press en Walberg Pers Technology and the Making of the Netherlands: The Age of Contested modernization, 1890-1970 een rijkelijk geïllustreerde Engelse vertaling van het zevende en laatste deel van de boekenserie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (TIN-20). TIN-20 was een van de meest omvangrijke historische projecten in Nederland: tussen 1994 en 2003 voerden tientallen onderzoekers van 9 universiteiten het onderzoek uit dat ten grondslag ligt aan deze boekenserie. Dit onderzoek werd gefinancierd door NWO, de TU/e, de SHT en het bedrijfsleven. De TIN-20 boekenserie brengt de wisselwerking tussen technische en maatschappelijke ontwikkelingen in beeld. Het laatste, nu dus ook in het Engels vertaalde, boekdeel is een reflexieve synthese van de voorgaande delen en kan uitstekend als een opzichzelf staande studie worden gelezen. Aan de hand van het concept ‘betwiste modernisering’ analyseren de auteurs de samenhang tussen technologie en modernisering en de centrale rol van diverse groepen ‘moderniseerders’ daarin. De Engelse vertaling van dit boekdeel is gefinancierd door NWO.

Terug..