TU/e eredoctor Rosalind Williams in gesprek met Johan Schot

4 oktober 2011

Tijdens de 55ste Dies Natalis van de Technische Universiteit Eindhoven eerder dit jaar ontving de vermaarde Amerikaanse techniekhistorica, Rosalind Williams, een TU/e eredoctoraat. Aan Johan Schot (hoogleraar Techniekgeschiedenis aan de TU/e en wetenschappelijk directeur van de Stichting Historie der Techniek) de grote eer om als promotor op te treden en een laudatio voor haar uit te spreken. Eerder die dag voerde hij met Rosalind Williams een informeel gesprek over haar loopbaan en het belang van techniekgeschiedenis en de behoefte aan een bredere opleiding voor ingenieurs. Een verslag van dit gesprek verscheen onlangs in De Ingenieur. U kunt het artikel hier downloaden.

Terug..