Uitnodiging voor multi-media presentatie 'Inventing National Identities'

8 oktober 2004

Historici kiezen vaak een nationaal kader voor hun onderzoek. Dit was ook het geval bij de serie Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw (TIN20). Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Society for the History of Technology (SHOT) zal in een aparte plenaire sessie de keuze voor het nationale kader aan de orde worden gesteld. De sessie vindt plaats op vrijdag 8 oktober 2004 van 19.00-20.30 in de Koepelzaal in het Renaissance Amsterdam Hotel te Amsterdam.

Daarbij gaat het om twee vragen:

Deze vragen worden aan de orde gesteld in een multi-media-presentatie van 3 kwartier, die deels zal gaan over de totstandkoming van de TIN20 serie. Daarna volgt een debat onder leiding van Gabrielle Hecht, van de University of Michigan.

De presentatie en het debat vinden plaats tijdens de SHOT conferentie en zijn gratis toegankelijk voor niet-deelnemers.Terug..