80 years of research at the Philips Natuurkundig Laboratorium 1914-1994

Het Philips Natuurkundig Laboratorium, kortweg Nat.Lab. genaamd, speelde een centrale rol binnen Philips. Het onderzoek van Nat.Lab. legde de basis voor de verbreding van het productportfolio van de onderneming. In het boek 80 years of research at the Philips Natuurkundig Laboratorium 1914-1994 wordt ingegaan op de rol van research binnen Philips. Het boek is in opdracht van Philips Research onder auspiciën van de Stichting Historie der Techniek geschreven door Marc. J. de Vries.

Het in 1914 door Philips opgerichte Nat.Lab. groeide wereldwijd uit tot één van de leidende researchorganisaties. Voor het eerst is de geschiedenis van Nat.Lab. vastgelegd en wordt duidelijk welke rol de organisatie speelde bij de diversificatie van Philips van een gloeilampenfabriek tot een breed elektronicaconcern. Het laboratorium vormde binnen Philips de centrale bron voor innovaties en een belangrijke leverancier van specialistische kennis. 

De afgelopen tachtig jaar veranderde de rol van het laboratorium binnen Philips continue. Van belang daarbij waren onder andere de doelstellingen van het concern, de organisatorische opzet van het bedrijf, de bedrijfsresultaten, de positie van de verschillende productdivisies, de cultuur binnen de researchorganisatie, de invloed van leidinggevende personen en relaties met externe partijen. Het boek toont aan dat een fors aantal factoren invloed uitoefende op de omvang en organisatie van de researchactiviteiten. 

Casestudies bieden zicht op de onderzoekspraktijk van Nat.Lab. Zo stond in de jaren twintig de ontwikkeling van radiobuizen centraal. In de jaren vijftig werkten de onderzoekers aan de Stirling motor. Ook de transistortechnologie was toen belangrijk. Begin jaren zeventig volgden onder andere de ontwikkeling van het Video 2000-systeem en van digitale audio.

Auteur Marc de Vries is universitair docent techniekfilosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven en bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Delft. Van 1997 tot 2000 werkte hij voor de Stichting Historie der Techniek aan het in opdracht van Philips Research uitgevoerde onderzoeksproject. Naast Marc de Vries werkte Kees Boersma in het kader van zijn in 2002 afgeronde promotieonderzoek mee aan het project.

Auteur:
Marc J. de Vries
Jaar:
2005
Uitgever:
Amsterdam University Press
ISBN:
978-90-855-5051-8
Pagina's:
352
Prijs:
31,30