Publications

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

 

Cover Authors Title Normal Price Price for donors
J.W. Schot e.a. (red.) Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2: Delfstoffen, Energie en Chemie N.A. N.A.
Hugo van Driel en Ferry de Goey Rotterdam. Cargo handling Technology € 22.69 € 18,15
Adri Albert de la Bruhéze en Frank Veraart Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw € 20,50 € 18,00
H. Buiter en A.N. Hesselmans Tegendruk. De geschiedenis van Vereniging Krachtwerktuigen en haar bemoeienis met de elektriciteitsvoorziening 1915-1998 € 18,00 € 15,50
Hans Veldman, Eric van Royen en Frank Veraart Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw, Cebeco-Handelsraad 1899-1999 N.A. N.A.