Publications

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

 

Cover Authors Title Normal Price Price for donors
Hans Schippers Het nieuwe bier. Technische innovaties in de Nederlandse biernijverheid in de tweede helft van de negentiende eeuw € 8,00 € 8,00
H.W. Lintsen Wat is techniek? Een geschiedenis van menselijke secreten en discrete technieken N.A. N.A.
Martijn Bakker Boterbereiding in de late negentiende eeuw € 8,00 € 8,00
Ben Jansen Van Tichelwerk naar Steenfabriek N.A. N.A.
Onno de Wit Papierfabricage in Nederland in de negentiende eeuw. Van molen naar fabriek N.A. N.A.