Publications

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

 

Cover Authors Title Normal Price Price for donors
H.W. Lintsen Een revolutie naar eigen aard. Technische ontwikkeling en maatschappelijke verandering in Nederland N.A. N.A.
Hans Schippers Van tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het Hoger Technisch Onderwijs in Nederland € 9,00 € 9,00
Harry Lintsen Ingenieur van beroep. Historie, praktijk, macht en opvattingen van ingenieurs in Nederland N.A. N.A.
H.W. Lintsen Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht € 22,50 € 22,50