Publications

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

 

Cover Authors Title Normal Price Price for donors
Mineke Bosch en Ruth Oldenziel (eds.) Curious careers. An Unexpected History of Women in Science and Technology € 5,00 € 5,00
Joep Huiskamp De kleine TUe encyclopedie 1956-2006 € 20,00 € 20,00
Harry Lintsen en Hans Schippers Gedreven door nieuwsgierigheid. Een selectie uit 50 jaar TUe-onderzoek € 24,50 € 24,50
Marc J. de Vries 80 years of research at the Philips Natuurkundig Laboratorium 1914-1994 € 31,30 € 28,00
Harry Lintsen Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland (1800-2000) € 29,50 € 26,50