Publications

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

 

Cover Authors Title Normal Price Price for donors
Geert Verbong e.a. Op weg naar de markt: De geschiedenis van ECN, 1976-2001 € 25,00 € 22,50
Hans Buiter Riool, rails en asfalt. 80 jaar straatrumoer in vier Nederlandse steden € 29,50 € 27,00
Eric Berkers e.a. Geodesie. De aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend N.A. N.A.
Hans Buiter en Johan Schot TIN-20 Impressies. Achter de schermen van een techniek-historisch project € 2,50 € 2,50
J.W. Schot e.a. (red.) Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 7: Techniek en modernisering. Balans van de twintigste eeuw. N.A. N.A.