Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland (1800-2000)

Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland (1800-2000) beschrijft de geschiedenis van Nederland vanuit het perspectief van de techniek. Aan de hand van verschillende thema's wordt gezocht naar de wortels van onze moderne maatschappij. Het boek is samengesteld door Harry Lintsen en is voor een belangrijk deel gebaseerd op de resultaten van TIN-19 en TIN-20.

Belicht worden de demografische revolutie, de strijd tegen het water, de met nieuwe energietechnieken en productiemethoden gerealiseerde toename van de welvaart, de groeiende mobiliteit van mensen, ideeën en goederen, de opkomst van de consumptiemaatschappij en de ontwikkeling van de kennismaatschappij. Telkens dringen zich daarbij de vragen op: Zijn wij erop vooruit gegaan? Zijn wij er gelukkiger door geworden? En had het ook anders gekund? 

Aan het begin van een nieuwe eeuw mag een diagnose vanuit techniekhistorisch perspectief niet ontbreken. Kunnen wij wellicht lessen trekken uit het verleden? Ook is het de vraag in hoeverre historische processen de toekomstige ontwikkelingen bepalen. 

Harry Lintsen was hoofdredacteur van TIN-19, de midden jaren negentig afgeronde zesdelige serie over techniek in Nederland in de negentiende eeuw, en voorzitter van de redactie van TIN-20, de in 2003 voltooide zevendelige serie over techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Hij is hoogleraar geschiedenis van de techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Author:
Harry Lintsen
Year:
2005
Publisher:
Walburg Pers
ISBN:
978-90-573-0349-4
Pages:
384
Price:
29,50