Building the plant. A history of engineering contracting in the Netherlands

Building the plant biedt voor het eerst inzicht in de engineering contracting. Bij deze voor het grote publiek relatief onbekende bedrijfstak werken wereldwijd honderdduizenden mensen. Ook in Nederland, met haar belangrijke petrochemische industrie en aardolieproductie, was en is deze hightechsector relatief goed vertegenwoordigd. Tot de in Nederland actieve bedrijven behoren Tebodin, Continental Engineering, Fluor Daniel, Raytheon, KTI (Technip), Jacobs-Comprimo, Kvaerner en JCG Dortsche.

De eerste engineering contractors in Nederland waren ingenieursbureaus, machinefabrieken en bedrijven die zich bezig hielden met het ontwerpen en bouwen van stadsgasfabrieken, cokesovens en zwavelzuurfabrieken. Deze in de twintigste eeuw ontstane hooggespecialiseerde ontwerp- en installatiebureaus leveren complete ontwerpen en installaties voor complexe processen zoals (petro)chemische installaties, olieraffinaderijen, krachtcentrales, installaties voor de procesindustrie en voor de gas- en oliewinning. De Nederlandse markt voor engineering contracting werd, zeker na 1945, al spoedig gedomineerd door buitenlandse bedrijven. Ingenieursbureaus vormden daarbij een schakel tussen de klant en de veelal buitenlandse leveranciers. Nederlandse machinebouwers als Werkspoor en Stork, met hun ervaring met het ontwerpen en bouwen van installaties voor de suiker- en palmolie-industrie in onder andere Nederlands Indië, begaven zich ook op deze nieuwe markt. Ze zochten wel aansluiting met buitenlandse partners. De markt binnen Nederland groeide snel door de opkomende olie- en petrochemische industrie. Onder andere in Pernis verrezen grote installaties. Bij de ontwikkeling en bouw van dergelijke complexe installaties werd de rol van engineering contractors geleidelijk belangrijker.

Author:
Arjan van Rooij en Ernst Homburg
Year:
2002
Publisher:
Walburg Pers
ISBN:
978-90-573-0195-7
Pages:
144