Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht

De ingenieur is ook in de Nederlandse maatschappij een centrale rol gaan spelen. Zijn werkzaamheden grijpen diep in het maatschappelijk leven in, wat hem niet steeds in dank wordt afgenomen. De techniek en de ingenieur staan in deze tijd ter discussie en ondervinden veel kritiek. Toch weten wij weinig van de ingenieur in Nederland. De belangstelling van de sociale wetenschappen voor deze beroepsbeoefenaar is tot op heden gering geweest.

Dit boek behandelt de vorming en de opkomst van het civiele ingenieursberoep in Nederland inde negentiende eeuw. Ingenieurs zijn gedurende deze gehele eeuw bezig om een erkende en invloedrijke positie te veroveren. Zij voelden zich achtergesteld en ondergewaardeerd in het traditioneel ingestelde Nederland en strijden tegen de gevestigde standen en beroepen. Zij laten zich niet onbetuigd in het proces, dat Nederland aan het einde van de negentiende eeuw in een modern industrieland verandert. Zij verkondigen luid de belangrijke rol, die voor hen is weggelegd. Daarbij leggen zij niet alleen de nadruk op hun bijdragen aan de economische ontwikkeling en de welvaart, maar ook op hun inbreng in het sociale welzijn. Ingenieurs houden zich rond 1900 intensief bezig met de verschillende aspecten het sociale vraagstuk, zoals de onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden, de lange arbeidstijden, de lage lonen en de erbarmelijke situatie van de volkshuisvesting en de volksgezondheidszorg. Zij pogen onder meer via deze weg erkenning en macht te verwerven.

Author:
H.W. Lintsen
Year:
1980
Publisher:
Martinus Nijhoff
ISBN:
978-90-247-2317-1
Pages:
384
Price:
22,50