Papierfabricage in Nederland in de negentiende eeuw. Van molen naar fabriek

De vervaardiging van papier was in Nederland tot ver in de eerste helft van de negentiende eeuw grotendeels een ambachtelijke molennijverheid. Lompen werden in wind- of watermolens vervezeld, waarna het papier met de hand werd geschept. In het buitenland werd voor het eerst gebroken met deze beproefde en vaak eeuwenoude methodes. Papiermachines mechaniseerden de fabricage, terwijl in latere jaren de opkomst van nieuwe grondstoffen de betekenis van lompen deed verminderen. Als gevolg van deze innovaties ontstonden nieuwe productietechnieken, nieuwe eindproducten en andere kostenstructuren. Al deze ontwikkelingen vergden in de loop van de negentiende eeuw het nodige aanpassingsvermogen van de Nederlandse papierfabrikanten en het innovatieproces verliep dan ook niet zonder slag of stoot. Niettemin had de Nederlandse papiernijverheid zich aan het einde van de vorige eeuw gemoderniseerd: de overgang van molen naar fabriek was geslaagd.

UITVERKOCHT

Author:
Onno de Wit
Year:
1990
Publisher:
Stichting Historie der Techniek
ISBN:
978-90-731-9203-4
Pages:
71