Zestig jaar DSM Research 1940-2000. Research tussen vetkool en zoetstof

H. Lintsen (redactie)

Met bijdragen van: T. van Helvoort, E. Homburg, E. van Royen, J. Schueler, F. Veraart en P. Vincken

DSM Research, het vroegere Centraal Laboratorium van Dutch State Mines, is één van de belangrijkste laboratoria van Nederland. De viering van het zestigjarig bestaan vormde de aanleiding om de geschiedenis van dit laboratorium vast te leggen.


DSM is gedurende haar bestaan grondig van karakter veranderd. Van een mijnbedrijf ontwikkelde de onderneming zich tot een veelzijdige multinational die hoogwaardige materialen en gespecialiseerde producten vervaardigt. Het productassortiment varieert van kunststoffen, harsen, rubbers en sterke vezels, tot antibiotica en geur- en smaakstoffen. In dit boek wordt onderzocht hoe DSM Research heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van DSM tot een modern chemisch bedrijf, en omgekeerd, hoe het beleid van het concern de research heeft beïnvloed.

De zestigjarige geschiedenis van de research bij DSM laat een opmerkelijke dynamiek zien. Er zijn 'opgaande periodes', gekenmerkt door een groeiend aantal onderzoekers, de verkenning van nieuwe onderzoeksterreinen en veel kansen voor baanbrekend onderzoek. En er zijn 'neergaande periodes', waarin sprake is van krimpende budgetten en een concentratie van het onderzoek op bestaande activiteiten. Deze dynamiek hangt samen met strategische keuzes van de concernleiding en - in breder verband - met ontwikkelingen in de chemie, de economie én de Nederlandse politiek.

Opgaand of neergaand: in iedere periode heeft de research competenties ontwikkeld die bijdragen aan het succesvol opereren van DSM. Een diepe worteling van het huidige productassortiment in de kennis en kunde van de onderneming is van het allergrootste belang gebleken met het oog op de scherpe concurrentieverhoudingen in de chemie. Door de historisch gegroeide samenwerking tussen de centrale researchorganisatie en de andere delen van de onderneming kan adequaat worden gereageerd op marktontwikkelingen en opkomende technologische bedreigingen en kansen. Ook kan DSM Research snel externe kennisbronnen mobiliseren door haar verankering in de Nederlandse en internationale kennisstructuur. Als spil in vele netwerken zal DSM Research ook in de eenentwintigste eeuw een cruciale rol blijven spelen.

Author:
H. Lintsen (red.)
Year:
2000
Publisher:
Walburg Pers
ISBN:
978-90-573-0144-5
Pages:
144
Price:
18,00