Bureau

Het bureau is het organisatorische centrum van de stichting. Hier worden projecten gecoördineerd en geadministreerd, bijeenkomsten en andere activiteiten georganiseerd, boekproductietrajecten begeleid, mailings verzorgd en fondswervingsacties opgestart. Het bureau is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de SHT-website, de website van het Tensions of Europe netwerk en de website van de Making Europe boekenserie.

Het bureau van de SHT wordt bemand door: 

  • Wetenschappelijk directeur  
          prof.dr. J.W. (Johan) Schot
  • Zakelijk directeur      
  dr. J.W.A. (Jan) Korsten
  • Management-assistente
  A. (Angelique) Bakker
  • Management-assistante SHOT Secretariaat  
  S. (Sonja) Beekers
  • Administrateur
  L. (Loek) Stoks

Jan Korsten

Dr. Jan Korsten (1966) is zakelijk directeur van de SHT. Hij coördineert de lopende projecten en onderzoeksprogramma’s, is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en is secretaris van het Tension of Europe Netwerk. Sinds 2017 is hij ook secretaris van de Society for the History of Technology (SHOT), internationaal de belangrijkste organisatie op het terrein van techniekgeschiedenis. Als historicus werkt hij regelmatig ook actief mee aan SHT-projecten. Zo was hij betrokken bij het Europese Papyrus-project, leverde hij een bijdrage aan de totstandkoming van de Canon van Eindhoven en onderzocht hij het verleden van de Dienst Landelijk Gebied.

Na afronding van zijn studies Commerciële Economie aan de HEAO te ’s-Hertogenbosch en Geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen, werkte hij als promovendus op het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Tijdens zijn promotieonderzoek bracht hij het verleden van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond in beeld. Na afronding van zijn promotie werkte hij enkele jaren als freelance historicus en zette hij zich als projectleider van een provinciaal project in voor het behoud van het agrarisch erfgoed in Limburg. Begin 1999 kwam Korsten in dienst van de SHT.

Korsten is sinds het midden van de jaren negentig lid van de redactie van het Kringnieuws, het blad van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.


dr. J.W.A. (Jan) Korsten
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences 
Atlas-gebouw, kamer 8.418 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Tel: 040-2474641 
J.W.A.Korsten@tue.nl 

Sonja Beekers

Sonja begon haar loopbaan als junior secretaresse in de technische branche, eerst in de autoverkoop en later bij ODME (Optical Disk and Memory Engineering), waar zij in haar functie van Office Manager geïnteresseerd raakte in technologische innovaties. Na vijf jaar verwisselde ze deze baan voor eenzelfde functie maar dan in de computer branche, en werkte ze voor een stichting van Exact leveranciers. Na haar huwelijk maakte ze een kort uitstapje naar de gezondheidszorg sector, waar ze zich realiseerde dat een secretaresse in om het even welke branche kan werken. Aangezien ze haar thuisbasis miste en haar echtgenoot ook vanuit Eindhoven kon werken, verhuisde ze terug naar deze regio. Na een jaar gewerkt hebben voor uitzendbureaus vond ze haar huidige plek als secretaresse bij de SHT. Naast haar taken bij de SHT assisteerde ze twee jaar lang Gijs Mom, destijds werkzaam als hoofdredacteur van het Journal of Transport History. Daarnaast werkte ze voor de International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M).


Mevr. S.J.P. (Sonja) Beekers
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
Atlas-gebouw, kamer 8.418
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040-2472708
Fax: 040-2444602
S.Beekers@tue.nl 

Loek Stoks

Na zijn SPD en NIMA A en B opleiding werkte Loek Stoks bij enkele ondernemingen in zowel het groot- , midden- als het kleinbedrijf. Tegenwoordig houdt hij zich twee dagen per week bezig met de financiën van de Stichting Historie der Techniek. Dit doet hij naast zijn werkzaamheden voor een internationaal handelsbedrijf. Behalve voor financiën heeft hij ook een warme belangstelling voor het vakgebied van de SHT.


Dhr. L.(Loek) Stoks
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences 
Atlas-gebouw, kamer 8.418 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Tel: 040-2474287 
L.P.H.M.Stoks@tue.nl