Directie

De dagelijkse leiding is in handen van de directie, bestaande uit een wetenschappelijk en een zakelijk directeur. De wetenschappelijk directeur richt zich onder andere op de inhoudelijke strategie van de stichting, de acquisitie en begeleiding van projecten en het aansturen van de wetenschappelijke staf. Tot het takenpakket van de zakelijk directeur behoort de aansturing van het bureau, het afhandelen van administratieve verplichtingen en de financiële planning. De zakelijk directeur is ook secretaris van het stichtingsbestuur.

Directie

  • Prof.dr. E.B.A. (Erik) van der Vleuten
                      Wetenschappelijk Directeur          
  • Dr. J.W.A (Jan) Korsten
  Zakelijk Directeur

Jan Korsten

Dr. Jan Korsten (1966) is zakelijk directeur van de SHT. Hij coördineert de lopende projecten en onderzoeksprogramma’s, is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en is secretaris van het Tension of Europe Netwerk. Sinds 2017 is hij ook secretaris van de Society for the History of Technology (SHOT), internationaal de belangrijkste organisatie op het terrein van techniekgeschiedenis. Als historicus werkt hij regelmatig ook actief mee aan SHT-projecten. Zo was hij betrokken bij het Europese Papyrus-project, leverde hij een bijdrage aan de totstandkoming van de Canon van Eindhoven en onderzocht hij het verleden van de Dienst Landelijk Gebied.

Na afronding van zijn studies Commerciële Economie aan de HEAO te ’s-Hertogenbosch en Geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen, werkte hij als promovendus op het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Tijdens zijn promotieonderzoek bracht hij het verleden van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond in beeld. Na afronding van zijn promotie werkte hij enkele jaren als freelance historicus en zette hij zich als projectleider van een provinciaal project in voor het behoud van het agrarisch erfgoed in Limburg. Begin 1999 kwam Korsten in dienst van de SHT.

Korsten is sinds het midden van de jaren negentig lid van de redactie van het Kringnieuws, het blad van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.


dr. J.W.A. (Jan) Korsten
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences 
Atlas-gebouw, kamer 8.418 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Tel: 040-2474641 
J.W.A.Korsten@tue.nl 

Erik van der Vleuten

Erik van der Vleuten (1968) is hoogleraar techniekgeschiedenis aan de TU/e en is wetenschappelijk directeur van de Stichting Historie der Techniek.

Transnationale infrastructuren vormen een centraal onderdeel van zijn werk. Van der Vleuten werkte mee aan verschillende publicaties over de historische ontwikkeling, de kwetsbaarheid en de maatschappelijke gevolgen van infrastructuren op het terrein van onder andere energie, transport, communicatie en ecologie. Hij is één van de auteurs van het boek 'Europes Infrastructure Transition: Economy, War, Nature' dat onderdeel uitmaakt van de Making Europe boekenserie (verschijnt november 2015.)

Van der Vleuten is lid van het management committee van Tensions of Europe and was van 2013 tot 2015 ook voorzitter van het netwerk.