(Inter)nationaal netwerk

Op het terrein van techniekgeschiedenis vervult Eindhoven - de TU/e en de SHT - een internationale centrumfunctie.

 

Tensions of Europe Network

De SHT heeft in 1999 mede de basis gelegd voor het Tensions of Europe Network. In dit netwerk zitten zo'n 250 wetenschappers uit Europa en de Verenigde Staten. De SHT beheert het secretariaat van Tensions of Europe en is nauw betrokken bij het formuleren van de internationale onderzoeksagenda.

 

Society for the History of Technology (SHOT)

SHOT is de oudste en meeste belangrijke internationale organisatie binnen de techniekgeschiedenis. Deze wetenschappelijke organisatie is in 1958 in de Verenigde Staten Opgericht. SHOT telt zo’n 1.200 leden, deze zijn afkomstig uit de hele wereld. SHOT organiseert jaarlijks een congres en heeft een eigen wetenschappelijk tijdschrift Technology & Culture.

Jan Korsten, zakelijk directeur van de SHT, is sinds 2017 secretaris van SHOT. Dit wordt mogelijk gemaakt door SHOT.

Met ingang van 2020 verhuist ook de redactie van Technology & Culture naar Eindhoven. Prod.dr. Ruth Oldenziel (Technische Universiteit Eindhoven) wordt de nieuwe hoofdredacteur. Het redactieteam bestaat verder uit Hermione Giffard (SHT), Dick van Lente (EUR) en Henk-Jan Dekker (TU/e). Dit wordt mogelijk gemaakt door SHOT, de TU/e, de SHT en het N.W. Posthumus Instituut.