Stichtingsraad

De doelstellingen van de Stichting Historie der Techniek worden onderschreven door een brede coalitie van organisaties, bedrijven, overheden en personen. Via de Stichtingsraad worden zij betrokken bij het werk van de stichting. De Stichtingsraad adviseert het bestuur, treedt op als klankbord en fungeert als raad van aanbeveling. Tot de Stichtingsraad van de SHT behoren: