Willem Wolff prijs

De afdeling Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Stichting Historie der Techniek hebben in samenwerking met de familie Wolff de Willem Wolff prijs ingesteld. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en een plaquette en dient ter ondersteuning en aanmoediging van kleine musea en lokale initiatieven op het terrein van de techniekgeschiedenis.

De prijs is vernoemd naar de werktuigbouwkundig ingenieur Willem Wolff (1921-2009), bij leven onder andere voorzitter van de directie van Akzo Nederland, president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1984-1989) en (mede-) oprichter en eerste voorzitter van de Stichting Historie der Techniek (1988-1994). Onder het motto “Men moet het verleden kennen om zicht te hebben op de toekomst” heeft hij de techniekgeschiedenis altijd een bijzonder warm hart toegedragen.

In aanmerking voor de prijs komen kleinschalige, spraakmakende projecten en initiatieven op het gebied van techniekgeschiedenis. Deze moeten in elk geval voldoen aan de volgende criteria:  

De Willem Wolff prijs 2016 wordt op 4 november 2016 uitgereikt aan het Nederlands Steendruk Museum in Valkenswaard voor het project 'Van steen tot chip'. Tot 24 maart 2017 kunnen voorstellen worden ingezonden voor de prijs van 2017. Meer informatie is hier te vinden.

De Willem Wolff prijs 2011 is toegekend aan de Stichting Nederlands IJzermuseum te Ulft. Het museum zal de prijs gebruiken voor het ordenen en ontsluiten van de collectie boeken over ijzer en ijzerbewerking.

In 2012 ging de prijs naar het Industrieel Smalspoormuseum in Erica. Het prijzengeld van tweeduizend Euro is bestemd voor de restauratie van een smalspoorlocomotief uit 1938. Het chassis is van Du Croo & Brauns, de motor komt van Kromhout. Kromhout was ook verantwoordelijk voor het ontwerp. Na restauratie wordt de locomotief rijdend in het museum ingezet. 

De Willem Wolff Prijs 2013 is toegekend aan de Stichting Hollands Glorie te Maassluis. De stichting beheert de in 1916 gebouwde zeegaande stoomsleepboot Furie en wil deze zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat terugbrengen. Het doel is een uniek stuk Nederlands technisch erfgoed te behouden en in te zetten als varend- en werkend museum. Het prijzengeld wordt gebruikt voor de aanschaf van een zuigerstroom gedreven generator en de installatie daarvan op de Furie.

De Willem Wolff prijs 2014 is toegekend aan het educatieve programma BOUWWERK van de Stichting Oude Groninger Kerken. BOUWWERK brengt op een interactieve wijze historische bouwtechnieken tot leven voor het primair onderwijs. De prijs wordt uitgereikt op 27 maart 2015.

In 2015 ging de prijs naar de Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius voor de restauratie en de realisatie van een aan het pomphuisje gekoppeld educatieproject en kinderboek 'Er brandt licht in het pomphuisje!'. Het boek is geschreven door Patricia Kuiper, de illustraties zijn van Rosita van Eijsden. De prijsuitreiking vond op 20 november 2015 plaats.

De Willem Wolff Prijs 2016 is toegekend aan het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard voor het project Van Steen tot Chip. Op een interactieve wijze laat Van Steen tot Chip de relatie zien tussen de oude steendruktechniek en de moderne microlithografie zoals die bijvoorbeeld door ASML wordt toegepast.

De Willem Wolff Prijs 2017 is toegekend aan het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen voor het digitaal registreren, restaureren, conserveren en tentoonstellen van de unieke collectie mijnlampen. Het project brengt een bijzonder onderdeel van het technisch erfgoed van de Nederlandse steenkoolmijnen in beeld.

Zondag 31 maart 2019 werd de Willem Wolff Prijs 2018 uitgereikt aan de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). De stichting zet zich in voor het behoud van het spoorwegerfgoed. ZLSM kreeg de prijs voor de reconstructie van een historische draaischijf op het monumentale spoorwegemplacement in Simpelveld.

Met vragen over de prijs kunt u terecht bij de Stichting Historie der Techniek, via sht@tue.nl of 040-2474641.