Waartoe zijn wij op aarde?

1 november 2011, Jan Korsten

Waartoe is de SHT op aarde? Wat zijn de ambities? Op welke doelgroepen richten we ons? Deze vragen stonden centraal tijdens de SHT-strategiedag op 25 en 26 oktober in Vught. Een bont gezelschap van bestuurders, hoogleraren, onderzoekers en bureaumedewerkers ging op zoek naar de antwoorden. Een noviteit, want sinds de oprichting van de SHT in 1988 was er nooit meer gesproken over de strategie van de organisatie. Feitelijk rolde de SHT van het ene grote onderzoeksprogramma in het andere: TIN-19 werd bijna automatisch opgevolgd door TIN-20 en TIN-20 vormde de logische aanleiding voor het Europese onderzoeksprogramma Making Europe. Nu de afronding van Making Europe geleidelijk dichterbij komt, rijst de vraag: hoe nu verder? Hoogste tijd dus om alles op een rijtje te zetten. 

Het was interessant om te zien dat iedereen een eigen beeld van de SHT heeft: een netwerkorganisatie pur sang, een bruggenbouwer, een organisatie die verschillende facetten van techniekgeschiedenis in beeld brengt, een organisatie die mensen aan zich weet te binden en bovenal een ambitieuze organisatie die binnen het vakgebied vernieuwend bezig durft te zijn.

Ook zijn er genoeg ambities geuit voor de toekomst. De SHT zou kunnen uitgroeien tot een techniekhistorisch centrum waar ook buitenlandse toponderzoekers en hoogleraren naar toe zullen komen voor gastcolleges en gezamenlijke projecten. Daarnaast moet worden nagedacht over spraakmakende nieuwe vlaggenschipprojecten rondom thema’s die aanhaken bij actuele maatschappelijke discussies. Het bestuur zal hierover de komende maanden besluiten.

Het vertalen van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe doelgroepen is een andere uitdaging voor de komende jaren. Historische kennis biedt immers handvaten om hedendaagse problemen en dilemma’s te verkennen en toekomstscenario’s te formuleren. Hoe kunnen we onze kennis bruikbaar maken in besluitvormingsprocessen bij de overheid en in het bedrijfsleven? Hoe bereiken we besluitvormers? Hoe enthousiasmeren we studenten voor techniekgeschiedenis? De eerste stappen zijn al gezet: onderzoeksprojecten resulteren niet langer automatisch in overzichtsboeken, maar in bijvoorbeeld essays, onderzoekscahiers en workshops die als input dienen van veranderingsprocessen. Voorbeelden zijn het onlangs gepubliceerde essay Op zoek naar de oorsprong van de Nederlandse kenniseconomie. Een essay in opdracht van TNO  en onderzoeksdossiers voor Unilever Research en Development. Dergelijke projecten hebben tot doel researchers inzicht te bieden in historische innovatieprocessen. Voor het onderwijs biedt de serie virtuele tentoonstellingen die momenteel wordt gebouwd kansen.

Te midden van alle ambities en plannen blijft één aspect van de SHT onveranderd overeind en dat is dat we op aarde zijn om de rol van techniek in de maatschappij te onderzoeken en zichtbaar te maken. De manier waarop dat gebeurt, is echter volop in beweging.

Terug..

Reacties

Ernst Homburg (11/16/11)

Ja, het was ontzettend leuk in Vught. Je stuk vangt de sfeer goed. Is dat essay "Op zoek naar de oorsprong van de NL kenniseconomie" bij jou te bestellen?

Sonja (11/02/11)

discussies over hoe, wat, waarom en waarheen vindt ik hier erg goed weergegeven. Het was een verhelderende bijeenkomst.

Reageren

Naam:
Email:
Reactie:

* Alle velden zijn verplicht

Herhaal de letters en cijfers (om automatische berichten te voorkomen)

This form is generated by FormHandler