De techniekhistorici eren Harry Roumen

15 juni 2012, Harry Lintsen

Harry Roumen, secretaris van het College van Bestuur van de TU/e, heeft afscheid genomen. Harry is altijd zichtbaar aanwezig geweest op de TU/e. Bij iedere publieke manifestatie van enig belang was Harry aanwezig. Harry was het gezicht van de TU/e. Harry wás de TU/e. Van zo´n persoon verwacht je, dat hij er alleen was om gezien te worden. Zo was Harry echter niet. Hij deed vele dingen onzichtbaar. Hij verleende steun zonder dat je het wist. Hij lette op je zonder dat je dat in de gaten had. Hij was zorgzaam op afstand. Harry werkte veel in de coulissen, zodat de act zich kon voltrekken. Ook daarom was Harry dé TU/e.

Een persoon als Harry heeft een universiteit nodig om jonge onderzoekers en nieuwe vakgebieden een kans te geven. In de jaren tachtig was de techniekgeschiedenis een ontluikend en kwetsbaar vakgebied. Enkele onderzoekers, waaronder Geert Verbong en ikzelf, hadden zich erin gespecialiseerd. Steun van buiten de universiteit was voorzichtig opgebouwd. In de eigen faculteit stond de groep nog aan de kantlijn.

Twee momenten waren voor de techniekgeschiedenis aan de TU/e beslissend en op beide momenten was de steun van het CvB nodig. Dat was allereerst de oprichting van de Stichting Historie der Techniek in 1988. De oprichting vereiste niet alleen de goedkeuring van het CvB, maar het college moest ook gastvrijheid verlenen en faciliteiten ter beschikking stellen. Wij waren verwonderd over de soepele gang van zaken. De stichting maakte een vliegende start. Naar ik later begreep, had Harry de techniekhistorici al langer in het vizier en was hij in het CvB een fan van de techniekgeschiedenis vanaf het eerste uur.

Het tweede moment was de aanstelling van Johan Schot als tweede hoogleraar in de techniekgeschiedenis aan de TU/e. Zijn aanstelling in de jaren negentig was cruciaal voor het realiseren van ambitieuze plannen. Iedereen weet hoe ingewikkeld het creëren van een nieuwe leerstoel is en hoe langdurig de aanstellingsprocedure van een hoogleraar kan zijn. Echter niet in dit geval. Deze zaak was binnen drie maanden beklonken. Wij waren verbijsterd. Weliswaar was hiervoor steun nodig op alle niveaus en was de dwingende hand van Henk de Wilt als collegevoorzitter beslissend, maar onze fan van het eerste uur wist het complexe proces in de coulissen feilloos te regisseren.

Harry was er niet alleen voor de ´zaak´. Hij was er ook voor de ´persoon´. Ik werd ernstig ziek. De eerste die een blijk van medeleven gaf vanuit de organisatie, was Harry. Hij bleef mij in die moeilijke periode ook volgen. Die betrokkenheid verraste mij. Die betrokkenheid heb ik zeer gewaardeerd.

De techniekhistorici eren Harry Roumen. Hij kan daadwerkelijk zeggen, dat hij geschiedenis heeft gemaakt.

Harry Lintsen is emeritus hoogleraar techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit Eindhoven en is al van het allereerste begin nauw betrokken bij de activiteiten van de SHT. Momenteel levert hij een bijdrage aan SHT-projecten die betrekking hebben op de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Nederland.

Terug..

Reacties

Lianne van den Boogaard (06/25/12)

Dag Harry, met plezier heb ik je tekst gelezen over Harry Roumen. Treed je zelf af en toe nog op de voorgrond met de presentatie "De ontwikkeling van de techniek"? Ik wil je graag uitnodigen om dit thema tijdens een WTCE activiteit aan de MKB ondernemers uiteen te zetten. Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet.

Joep Huiskamp (06/20/12)

Hallo Harry L, Een mooi en persoonlijk stukje over Harry R! Groeten Joep

Reageren

Naam:
Email:
Reactie:

* Alle velden zijn verplicht

Herhaal de letters en cijfers (om automatische berichten te voorkomen)

This form is generated by FormHandler