Geschiedenis Unilever Research and Development Vlaardingen

Kennis in een kuipje …

Bijna dagelijks worden we overspoeld met reclames van Unilever; Becel margarine, Andrelon shampoo of Omo wasmiddel. Wij denken bij Unilever dan ook eerder aan reclame dan aan onderzoek. De expansie van het bedrijfsleven in de 20e eeuw is echter ondenkbaar zonder de ontwikkeling van industriële onderzoekslaboratoria. Dit geldt ook voor Unilever. Zonder kennis over aromastoffen en voedingswaarden was margarine niet zo’n grote inkomstenbron geweest. Het succes van Becel was ondenkbaar zonder het al in 1959 gestarte onderzoek naar meervoudig onverzadigde vetzuren. Dit onderzoek maakt ons bewust dat alledaagse producten zijn gevuld met kennis. Kennis die niet één, twee, drie wordt opgebouwd.

In 2006 bestond het in Vlaardingen gevestigde laboratorium, nu Unilever Research & Development Vlaardingen (URDV) geheten, 50 jaar. Op basis van het door toenmalig TU/e onderzoeker Hans Buiter uitgevoerde onderzoek publiceerde het URDV Bringing great ideas to life. URDV 50 years. De SHT deed tevens een voorstel voor een vervolgonderzoek. In een uitgebreider historisch onderzoek werd daarna de opbouw van competenties van het researchlaboratorium op verschillende terreinen in kaart gebracht. Zo wordt de expertiseopbouw op het terrein van eetbare vetten en oliën, wasmiddelen, biotechnologie, katalyse en consumentenonderzoek en de Unilever innovatie Becel in kaart gebracht.

Deze historische analyse zal bijdragen aan de vraag over de rol van Research & Development (R&D) binnen een multinationale onderneming. Een vraag die in de loop der geschiedenis steeds weer opduikt en ook heden ten dage nog steeds een rol speelt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Ton van Helvoort. Mila Davids was de projectleider en emiritus Hoogleraar Harry Lintsen is voorzitter van de leescommissie.