Internationale aandacht voor techniekhistorisch onderzoek TUe

22 april 2005

De nieuwe rector magnificus van de TU/e, prof.dr.ir. C.J. van Duijn, ontvangt op 22 april aanstaande het eerste exemplaar van het themanummer van het internationale tijdschrift History and Technology. Het themanummer is gewijd aan het onderzoeks-programma Tensions of Europe. The role of technology in the making of Europe. De TU/e speelt binnen dit programma een leidende rol. De verschijning van het thema-nummer markeert tevens de start van de tweede fase van het onderzoeksprogramma.

Het doel van Tensions of Europe is het ontwikkelen van inzicht in de rol van techniek in het Europese eenwordingsproces. Het uitgangspunt is dat die eenwording niet alleen het resultaat is van een politiek proces van bovenaf, maar juist ook van het met elkaar verbinden van grote technische infrastructuren, het opbouwen van kennisnetwerken, de circulatie van technieken en de met deze processen verbonden nieuwe gedragspatronen en identiteiten. Daardoor ontstond er in Europa een integratieproces van onderaf.

De nieuwste inzichten over de rol van technologie in het Europese integratieproces zijn nu gepubliceerd in een themanummer van het vooraanstaande internationale tijdschrift History and Technology. Ter gelegenheid van de verschijning van dit nummer vindt op vrijdagmiddag 22 april 2005 van 16.15 – 18.00 uur een door prof.dr. Johan Schot en prof.dr. Ruth Oldenziel ingeleide discussiebijeenkomst plaats. Tijdens die bijeenkomst wordt ook het eerste exemplaar van het themanummer overhandigd aan prof.dr.ir. C.J. van Duijn, rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Het themanummer is één van de resultaten van de eerste fase van Tensions of Europe. Gedurende die eerste fase is een uitgebreid netwerk van Europese techniekhistorici opgebouwd, is de state of the art in kaart gebracht en is een onderzoeksagenda voor de toekomst opgesteld. Al sinds de start in 2000 geven de TU/e hoogleraren prof.dr. Johan Schot en prof.dr. Ruth Oldenziel leiding aan het netwerk en treedt de Stichting Historie der Techniek op als coördinator. Financieel ondersteunden de TU/e, NWO, de European Science Foundation en het Ministerie van Economische Zaken het project.

De presentatie op 22 april maakt deel uit van een tweedaagse bijeenkomst over de inhoudelijke en organisatorische invulling van de tweede fase van Tensions of Europe. Deelnemers zijn de leidende participanten uit de eerste projectfase en techniekhistorici uit Centraal- en Oost-Europa. Er zal gesproken worden over de opzet van het onderzoeksprogramma voor de periode 2005-2010, de financiering, organisatie en coördinatie van de activiteiten en de integratie van Centraal- en Oost-Europa in het programma. Het streven is om de leidende rol van de TU/e binnen het programma te continueren en zo mogelijk verder uit te bouwen. 

Terug..