Maarten Veth overleden

18 januari 2021

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van voormalig SHT-bestuurslid Maarten Veth en zijn echtgenote Mieke Veth-Gomperts.

Van 1999 tot en met 2004 was Maarten lid van het bestuur van Stichting Historie der Techniek (SHT).  Met genoegen denken we terug aan de samenwerking in het kader van de realisatie van de boekenserie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (TIN-20)  Maarten zette zich hier vol enthousiasme voor in. Hij was ook betrokken bij de start van het Europese SHT-onderzoeksprogramma.

Wij wensen de familie en naasten heel veel sterkte.

Bestuur, directie en medewerkers Stichting Historie der Techniek

Terug..