Middagsymposium 'De ingenieur gaat vreemd'

7 februari 2002

Datum: donderdag 7 februari 2002
Tijd: 13:30 - 17:00
Doelgroep: Studenten en medewerkers Technische Natuurkunde, studenten aan de overige opleidingen van de TU Delft, medewerkers aan de TU Delft, KIvI-leden, overige geïnteresseerden
Plaats: Senaatszaal, Aula Congrescentrum TU Delft
Inhoud: 3 lezingen en een debat met aansluitend borrel
 

De Vereniging voor Technische Physica organiseert in samenwerking met Motiv (voorheen het Studentenpastoraat) weer een middagsymposium! Het belooft een zeer interessante middag te worden, met drie sprekers en een debat onder leiding van ir. Botte Jellema, die tevens middagvoorzitter is. In dit middagsymposium, dat op 7 februari plaatsvindt, willen wij de deelnemers stimuleren na te denken over de positie van de ingenieur in de maatschappij.

Aan het begin van de 20e eeuw werd in de maatschappij naar de ingenieur opgekeken. De ingenieur was een ingenieuze uitvinder. Hij zorgde voor economische vooruitgang door nieuwe technologieën te scheppen. De wereld werd kleiner door de ontwikkeling van globale communicatiemiddelen als de telefoon en door de komst van vervoermiddelen als de auto. Bovendien waren deze nieuwe apparaten voor de gemiddelde leek nog behoorlijk concreet.

Tegenwoordig kijkt de maatschappij op een andere manier naar de ingenieur. De wereld wordt steeds kleiner, maar techniek is ingewikkeld geworden. Een computer is een black box die nooit doet wat de gebruiker wilt. Ondanks dit verwacht de samenleving ontzettend veel van techniek. Hoe een gerenommeerd bedrijf als KPN klakkeloos 15 miljard gulden in een licentie voor UMTS stak, toont aan dat het vertrouwen in de technologische vooruitgang enorm is. Toch staat de westerse mens zeer dubbelhartig tegenover techniek. Duizenden toeristen gaan elk jaar zonder zich in te laten enten naar de tropen, miljoenen Europeanen en Amerikanen roken sigaretten tot de dood erop volgt, maar genetisch gemodificeerd voedsel heet ineens Frankenstein-voer. In de technologische samenleving gaan Prometheus en Epimetheus hand in hand.

Dr. Dick van Lente is als historicus verbonden aan de Erasmus Universiteit en de Technische Universiteit van Eindhoven. In 1988 promoveerde hij op het proefschrift "Techniek en Ideologie", waarin hij de visie van de sociaal/culturele zuilen van de negentiende eeuw beschrijft op techniek: katholieken, gereformeerden, liberalen en socialisten. Hij meent dat we onze cultuur heel goed kunnen beschrijven vanuit een technologisch standpunt. Bekend is het economische, het politieke en het militaire gezichtspunt. Maar ook de bestudering van de techniek kan dienen als toegang tot onze identiteit. De techniek die we gebruiken is veelzeggend voor het soort beschaving dat we zijn.

Ton van Doorn is eindredacteur van De Ingenieur, het tijdschrift van het KIvI. De Ingenieur heeft onlangs zijn huisstijl veranderd om een grotere doelgroep aan te spreken. Deze doelgroep heeft een niet altijd positieve houding ten opzichte van techniek. De journalistiek signaleert imagoveranderingen en veranderingen van de plaats van de techniek in de maatschappij. Kan de ingenieur iets doen aan het veranderen van zijn imago? 

Ir. Noor van Andel studeerde Technische Natuurkunde in Delft, waarna hij zich richtte op het toegepaste onderzoek. Van 1985 tot 1999 was hij directeur van de Corporate Research afdeling van Akzo Nobel. Sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig met projecten op het gebied van de energieproblematiek met zijn eigen bedrijf Fiwihex. Zijn opvatting: "Wij willen liever ons brood verdienen met licenties dan met productie en verkoop van onze producten. Wij willen graag onderzoek doen naar nieuwe toepassingen." Een onderzoeker in hart en nieren dus, die ons zijn visie op de verwachtingen van de impact van onderzoek geeft.

Ir. Botte Jellema - die de debatten van Heroic Engineering met succes heeft gestuurd - zal het debat leiden dat op de lezingen volgt. De historicus, de jounalist en de techneut verwoorden een standpunt en gaan met de zaal in discussie. De volgende stellingen zullen onder andere aan bod komen: 

- "De maatschappij snapt niks van de ingenieur." 
- "De techniek isoleert zich van de maatschappij"

De middag zal worden besloten met een borrel.

Terug..