Voormalig SHT bestuurslid ir. Alfred Hamburger overleden

13 november 2018

Ir. Alfred Hamburger is op 19 oktober 2018 op 86-jarige leeftijd overleden. Fred Hamburger was van 1998 tot 2003 lid van het bestuur van de Stichting Historie der Techniek. Als bestuurslid was hij nauw betrokken bij de realisatie van de boekenserie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Naast de boekenserie vormde de totstandkoming van het boek Building the Plant. A history of engineering contracting in the Netherlands vormde een andere mijlpaal van zijn bestuurslidmaatschap.

Wij zijn Fred veel dank verschuldigd en zullen hem ons herinneren als een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid. Wij zullen hem missen.

Namens het bestuur, de directie en de medewerkers van de SHT

  

Jan Korsten, zakelijk directeur

Terug..