Voormalig SHT voorzitter Hans de Wit overleden

25 januari 2018

Op 22 januari is voormalig SHT-voorzitter Hans de Wit plotseling op 71 jarige leeftijd overleden.

Hans trad in 2009 toe tot het bestuur van de Stichting Historie der Techniek (SHT). Van 2010 tot aan zijn afscheid begin 2016 was hij voorzitter van het bestuur.

Hij was nauw betrokken bij de realisatie van het onderzoeks- en publicatieprogramma ‘Making Europe. Technology and Transformations, 1850-2000.’ Tijdens zijn voorzitterschap verschenen de eerste vier delen van de boekenserie. Hij vond het van groot belang dat de rol van techniek in de recente geschiedenis breed voor het voetlicht werd gebracht. Initiatieven om de verworven kennis over te dragen aan het bedrijfsleven, de overheid en studenten steunde hij dan ook van harte.

De SHT is hem veel dank verschuldigd. Wij zullen hem ons herinneren als een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid.

Terug..