Afgeronde individuele projecten

In opdracht van bedrijven, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties voert de Stichting Historie der Techniek historisch onderzoek uit. Vaak resulteert dit in een (jubileum)boek, rapport of een tentoonstelling. Soms wordt historisch onderzoek ook ingezet in het kader van beleidsstudies, om langetermijntrends en innovatiebevorderende factoren zichtbaar te maken die van belang zijn bij het bepalen van de beleidsruimte voor de toekomst.

Een overzicht van projecten: